Články

 

Tisková zpráva: Iniciativa Pražané a Pražanky za MHD vyzývá zástupce města v Dopravním podniku hl. m. Prahy, a.s., k zastavení tendru na turnikety v pražském metru 2. 6. 2010

Praha, 2. června – Iniciativa Pražané a Pražanky za MHD zaslala při příležitosti 38. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 3. června 2010 všem zastupitelům zprávu „Za demokratické a transparentní rozhodování o turniketech a rozvoji pražské MHD,“ ve které vyzývá zástupce města v představenstvu a dozorčí radě Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., k tomu, aby zastavili sporný projekt zavádění turniketů v metru. Tento text se vyjadřuje k samotnému procesu rozhodování o projektu turniketů, nezveřejnění odborných studií o turniketech a pochybnostem o jejich ekonomické návratnosti.

(Celý článek)


 

Za demokratické a transparentní rozhodování o turniketech a rozvoji pražské MHD 1. 6. 2010

Zavedení či nezavedení turniketů v pražském metru je politické rozhodnutí a ne otázka čistě technická. Jako iniciativa složená nejen z běžných uživatelů MHD, ale i dopravních odborníků a fandů městské hromadné dopravy v Praze, se domníváme, že by turnikety byly zbytečným obtěžováním devadesáti procent cestujících, kteří používají předplatné anebo mají nárok na bezplatné jízdné. Současný systém vstupu a výstupu z metra považujeme za velmi pohodlný a rychlý. Tato krátká analýza shrnuje několik závažných pochybností o smysluplnosti a finanční efektivnosti zavedení turniketů v pražském metru tak, jak je tento projekt nyní připravován Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. Rozhodování o turniketech, které mají stát až 3,5 miliardy Kč a byly by podstatným zásahem do způsobu každodenního užívání metra Pražany, by mělo být podrobeno veřejné a odborné kontrole a diskusi. Pokud je nám známo, celý projekt turniketů je založen jen na studii jedné firmy a nebyl nikým odborně oponován.

(Celý článek)


 

Čtyři pražské organizace vyzývají primátora Béma k zastavení tendru na zavedení turniketů do metra (tisková zpráva) 14.5.2010

Praha, 14. května 2010 - Občanská iniciativa Pražané a Pražanky za MHD a nevládní organizace Auto*Mat, Iuridicum Remedium a Pražské matky vyzývají primátora Pavla Béma, aby zastavil tendr na zavedení turniketů v pražském metru. Dnes mu zaslaly společné prohlášení, které upozorňuje na nevýhody a pochybnosti, které k tomuto projektu mají. Závěrem tohoto týdne se v neděli 16. května v 15 hodin na stanici Nádraží Holešovice (u vchodu do stanice metra od zastávky tramvají), uskuteční veřejná petiční akce namířená proti umístění turniketů v pražském metru. Součástí této akce budou četné ukázky různých typů turniketů (s bleskovým průchodem, porouchaný, apod.) se zavazadly či bez, na vozíčku, na kole, s kočárkem či slepeckou holí.

(Celý článek)


 

Proč říkáme NE turniketům? 5.5.2010

O výhodách turniketů jsme z oficiálních materiálů masírováni neustále, ale co jejich nevýhody? Zde představujeme osm bodů, které považujeme za nejpodstatnější:

1) Turnikety by přinesly zhoršení kvality a pohodlí při cestování metrem

Turnikety by zhoršily jednoduchost a rychlost cestování metrem. Dnes se nikdo při vstupu a výstupu z metra prokazovat jízdenkou nemusí. Turnikety ale každého donutí vyndávat peněženku a s kartou často manipulovat. Bude docházet ke zdržením u vchodu anebo i při východu z metra. Zvláště ve špičkách bude jakékoliv omezení znamenat vážný problém. Pokud se turniket porouchá, vzniknou fronty a tlačenice. Je velmi pravděpodobné, že kvůli turniketům další lidé přestanou používat MHD a začnou jezdit autem.

(celý článek)Další fakta o nesmyslnosti metra do Motola
15.4.2010

Václav Kříž

O tomto plánovaném úseku metra už jsem psal dříve. Doporučuji si ten článek přečíst před tímto textem. Nejdřív bychom se měli zamyslet, co od metra vlastně potřebujeme. Pomůže nám přepravit hodně cestujících a rychle. Stavba bývá v případě podzemního vedení extrémně nákladná, ale nejen to, drahý je i samotný provoz.

Různé dopravní prostředky jsou jinak výkonné a rozdílně nákladné. Čísla zahrnují celou škálu nákladů. Neplatíme jen za pohonné hmoty, ale i za údržbu, zaměstnance, tratě a postupnou obměnu vozového parku. U autobusů je větší poměr nákladů na provoz vozidla (variabilní náklady). Zato u kolejové dopravy tvoří podstatnější část nákladů provozování tratě a infrastruktury (fixní náklady). Takže čím více se trať využívá, tím je provoz přepočtený na jednu soupravu levnější. Ta čísla jsou ale stále zjednodušená. Třeba u autobusů máme velké rozdíly v ceně mezi vozokm kloubového nízkopodlažního a krátkého příměstského autobusu. Vozokilometr (vozokm) znamená jeden vůz dopravního prostředku znásobený počtem kilometrů, které ujede. Ale pozor, abychom vypočítali náklady na celou soupravu, musíme u tramvají násobit dvěma a u metra pěti!

(celý článek)


Áčko do Motola vyvolává pochybnosti 11.3.2010

Václav Kříž

článek publikován v deníku referendum

Plánované prodloužení metra A vzbuzuje velké pochybnosti. Jedná se o neefektivní a finančně nákladnou stavbu. Existují mnohem levnější a účelnější řešení.

Rozvoj MHD považujeme za stěžejní k vyřešení dopravních problémů Prahy. Zároveň nás ale zajímá, které investice skutečně dopravě ve městě pomohou s ohledem na cenu stavby. Aktuálně chystané prodloužení metra do Motola považujeme za neefektivní investici v porovnání se stavbou nových tramvajových tratí a především odloženého metra D. Prodloužení metra A nemá opodstatnění z hlediska počtu lidí, kterým může sloužit pro dopravu na Praze 6.  Navíc se domníváme, že tato stavba metra řadu obyvatel Prahy 6 poškodí. A kdo ho bude reálně potřebovat? Například pro řadu obyvatel Petřin, kteří nebudou bydlet přímo u metra, bude i nadále rychlejší neobjíždet půlku Prahy 6 a jet tramvají rovnou na Hradčanskou, kde mohou přestoupit na tu samou trasu metra.

(celý článek)