Pozvánka na debatu


Moderovaná diskuze o dopravě se zástupci politických stran, které kandidují do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Naše pozvání zatím přijali

TOP 09 - Tomáš Hudeček (v publiku bude přítomen i p,. Zdeněk Tůma)
Strana zelených - Petra Kolínská
VV - Markéta Reedová
KSČM - Pavel Ambrož

ČSSD - Karel Březina
Zástupce ODS p. Hána se pro zaneprázdněnost omluvil.
 

Debata má sloužit k vzájemné výměně informací a postojů vztažených k dopravní problematice, pro něž v masmédiích běžně není prostor. Domníváme se, že v závěrečné fázi předvolební kampaně bude podobné setkání užitečné nejen zúčastněné veřejnosti a novinářům, ale i samotným kandidátům, kterým může napomoci k získání širšího spektra podnětů.

Kdy: 22. září 2010 od 18.00 do 21.00

Kde: Malý sál, KD Vltavská, Praha 7 (stanice metra i tram: Vltavská)

Základní okruhy probíraných témat jsou obecné i konkrétní:
- Metrem až na letiště?
- Zrušíme Masarykovo nádraží?
- Turnikety a my?
- Metrem i po půlnoci?
- Magistrála do tunelu?
- Kauza Letňany?
- Dlouhé čekání na metro D?
- Jezdíme rádi novými tramvajemi?
- Časté změny v územním plánu?
- Má být doprava politickým tématem?
- Je mediální obraz důležitější než skutečnost?
- Rozhoduje ten, co má i odpovědnost?
- Mohou cestující ovlivňovat chod v MHD?
- Opencard|?
- ...a další témata související s aktuálně zveřejňovanými programy politických stran.

 

Formát debaty bude u každého tématu zahrnovat stručný úvod moderátora, položení konkrétní otázky shodné pro všechny hosty, jejich vyjádření a k němu několik doplňujících dotazů z pléna, případně od novinářů.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu (60 míst), budou do sálu přednostně vpuštěni diváci, kteří potvrdí svou účast na kontaktním emailu subrt.martin@seznam.cz