Proč říkáme NE turniketům? 5.5.2010

 

O výhodách turniketů jsme z oficiálních materiálů masírováni neustále, ale co jejich nevýhody? Zde představujeme osm bodů, které považujeme za nejpodstatnější:

 

1) Turnikety by přinesly zhoršení kvality a pohodlí při cestování metrem

Turnikety by zhoršily jednoduchost a rychlost cestování metrem. Dnes se nikdo při vstupu a výstupu z metra prokazovat jízdenkou nemusí. Turnikety ale každého donutí vyndávat peněženku a s kartou často manipulovat. Bude docházet ke zdržením u vchodu anebo i při východu z metra. Zvláště ve špičkách bude jakékoliv omezení znamenat vážný problém. Pokud se turniket porouchá, vzniknou fronty a tlačenice. Je velmi pravděpodobné, že kvůli turniketům další lidé přestanou používat MHD a začnou jezdit autem.

 

2) Turnikety představují bariéru především pro lidi s tělesným postižením, seniory, děti a cestující s kočárky či zavazadly

Aby turnikety zajistily rychlé odbavení (v současnosti se uvažuje o propustnosti cca 40 – 60 lidí za minutu), musí se otevírat a zavírat poměrně velkou rychlostí, to znamená, že cestující by měl mít cca 1-2 sekundu při průchodu. Především pro ty, kteří se hůře pohybují anebo cestují s většími zavazadly, by turnikety přinesly nepříjemnosti, neboť mohou být dveřmi turniketu zachyceni. Tito lidé by tak byli nuceny vyhledávat ve stanicích širší turnikety nebo potřebovat asistenci, což by projekt dále prodražilo.

 

3) Turnikety ve spojení s čipovými kartami umožňují sledování pohybu lidí

Technologie karet s tzv. RFID čipy by prostřednictvím turniketů umožnila odečítat, kdy a kam jednotlivý pasažér jezdí. Při spojení s databází držitelů karet by tak bylo možné zjistit, kdy jezdíte do práce a kam za zábavou.

 

4) Turnikety jsou jen dalším prostředkem, jak donutit další cestující využívat čipové karty

Nedomyšlený a drahý projekt Opencard má být oživen tím, že by k pořízení karet byli nuceni i ti, kdo se jim dosud vyhnuli. Turniket by do metra nepustil lidi, kteří dnes jezdí zdarma a nemusí si kupovat jízdní doklad.

 

5) Turnikety jsou nebezpečné, protože v případě ohrožení v metru omezují únikové cesty

Představte si, že by v metru byl vyhlášen poplach. Stovky lidí by se najednou hrnuly k východu, tam by se jim ovšem do cesty postavily turnikety. I kdyby byly včas otevřené, představovaly by větší překážku než v současnosti. Mohlo by tak dojít k lidské tragédii.

 

6) Turnikety nezastaví černé pasažéry

Argumenty o návratnosti zavedení turniketů jsou neprůkazné. Tvrdí se, že omezí počet černých pasažérů. Skutečný počet černých pasažérů ale nikdo nezná. Veškeré výpočty čerpají z různých průzkumů, kde se procento černých pasažérů pohybuje od 5 do 15 %, což je vysoký rozptyl. Ať už je reálné číslo kdekoliv v tomto intervalu, tak nikde není zaručeno, že černí pasažéři nenajdou způsob jak turnikety přelstít či překonat. Nebude přeci problém, aby širokými turnikety pro vozíčkáře prošlo více lidí najednou.

 

7) Turnikety hrozí být další černou dírou do veřejných rozpočtů

Stejně jako v případě Opencard, tak i v případě turniketů nejsou zatím doladěny některé provozní parametry projektu. O spoustě věcí tak nebude rozhodovat ani město, ani Dopravní podnik, dokonce ani Ropid, ale bude záležet na dodavateli. Soukromá firma bude rozhodovat, jak bude vypadat samotné odbavení cestujících. A to se netýká jen metra, ale tyto změny dotknou všech dopravních prostředků zahrnutých do pražské integrované dopravy. Dopravní podnik dokonce neví, zda turnikety budou spravovat vlastní zaměstnanci, či nějaká bezpečnostní agentura nebo budou turnikety obsluhovány dálkově z nově zřízeného přepravního dispečinku. To je velké množství otazníků a také velké množství skrytých nákladů, které zavedení turniketů může vyvolat. Dopravní podnik chce zopakovat stejnou chybu, která město připravila o stovky miliónů korun za Opencard.

 

8) Turnikety budou brzdit rozvoj pražské MHD

V situaci, kdy se Dopravnímu podniku stává, že nemá dost prostředků ani na vlastní chod, je pošetilé budovat turnikety, jejichž kompletní zavedení by mělo stát až tři a půl miliardy korun a jejichž provoz by byl také drahý. Pokud se má rozhodovat o využití finančních prostředků na rozvoj MHD, vidíme jiné priority. Tyto prostředky mohou být lépe využity na modernizaci zastaralých a hlučných tramvajových tratí, budování bezbariérových přístupů do pražského metra nebo obnovu vozového parku.

 

Turnikety jsou drahou technologií, jejíž návratnost je nejasná a samotný provoz nedomyšlený. Turnikety vytvoří další bariéru pro cestování MHD. Rozhodnutí o tom, zda zavést turnikety či nikoliv by mělo být odloženo do doby, než o sporném projektu proběhne podrobná veřejná debata.

odkaz na Facebookovou skupinu NE turniketům!

PETICE

 

Prohlášení dále podpořily tyto organizace a sdružení:

Auto*mat

Pražské matky

Iuridicum Remedium