tisková zpráva

Iniciativa Pražané a Pražanky za MHD vyzývá zástupce města v Dopravním podniku hl. m. Prahy, a.s., k zastavení tendru na turnikety v pražském metru 2. 6. 2010

 

Praha, 2. června – Iniciativa Pražané a Pražanky za MHD zaslala při příležitosti 38. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 3. června 2010 všem zastupitelům zprávu „Za demokratické a transparentní rozhodování o turniketech a rozvoji pražské MHD,“ ve které vyzývá zástupce města v představenstvu a dozorčí radě Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., k tomu, aby zastavili sporný projekt zavádění turniketů v metru. Tento text se vyjadřuje k samotnému procesu rozhodování o projektu turniketů, nezveřejnění odborných studií o turniketech a pochybnostem o jejich ekonomické návratnosti.

Iniciativa, která usiluje o monitorování a ovlivňování stavu a rozvoje MHD v Praze, považuje za zásadní, aby byly zveřejněny dostupné analýzy a proběhla veřejná a odborná debata o zavádění turniketů. „Začali jsme si vyměňovat názory o projektu turniketů s Dopravním podnikem. Jsme rádi za tuto diskusi. Vyjasnění většiny otázek bude ale možné až po zveřejnění dvou hlavních studií o turniketech,“ říká člen iniciativy Marek Čaněk a dodává: „Zavádění turniketů navíc považujeme za politické rozhodnutí a ne za čistě otázkou technickou, proto se nyní obracíme na zástupce Prahy v představenstvu a dozorčí radě Dopravního podniku.“

Zpráva „Za demokratické a transparentní rozhodování o turniketech a rozvoji pražské MHD“ byla zveřejněna na webu Pražanů a Pražanek za MHD, kde je také možné podepsat petici za odložení rozhodnutí o zavádění turniketů. Tato zpráva navazuje na předchozí prohlášení „NE turniketům“ a dopis primátoru Pavlu Bémovi, v nichž se Pražané a Pražanky za MHD a další tři pražské organizace snažily informovat veřejnost o neprůhlednosti a nevýhodnosti projektu turniketů pro pražskou městskou hromadnou dopravu. V neděli 16. května na stanici Nádraží Holešovice a ve čtvrtek 20. května na pěší zóně u stanice Anděl také proběhly dva happeningy, kde si mohli Pražané vyzkoušet průchod turniketem.

,,Dostupné informace ze studií o finanční návratnosti projektu jsou podle našich analýz nepřesvědčivé“, podotýká Petr Hnyk z iniciativy. Podle něj počítá Dopravní podnik po zavedení turniketů s vysokým ziskem minimálně 414 miliónů Kč ročně. ,,Tato cifra ale vychází z předpokladu, že trvale platí, že 18 procent pasažérů v metru jezdí na černo. Domníváme se, že to je značně nadhodnocené číslo; každý, kdo byl někdy přítomen kontrole jízdenek (například ve vagónech metra) viděl, že tomu není tak, že by každý pátý cestující byl přistižen jako černý pasažér“, uzavírá Petr Hnyk. Pokud je vedení DP zneklidněno velkými finančními úniky kvůli neplatičům, mělo by se nejprve pokusit proti tomu něco dělat v rámci stávajícího systému.

Turnikety by byly zbytečným obtěžováním devadesáti procent cestujících, kteří používají předplatné anebo mají nárok na bezplatné jízdné. S turnikety má zkušenost i Šárka Maroušková, jedna ze členek iniciativy Pražané a Pražanky za MHD: ,,Půl roku jsem žila v New Yorku a měla možnost porovnat jak snadný je průchod metrem, když jsou v něm zavedeny turnikety. Několikrát jsem se během svého pobytu stěhovala a měla jsem problémy s průchodem se všemi zavazadly, která jsem měla. Praha by se měla raději inspirovat středoevropskými městy jako jsou Berlín a Vídeň, kde turnikety nejsou a ani se o nich neuvažuje.“

Pražané a Pražanky za MHD, http://prazanezamhd.kvalitne.cz
Kontakt pro média: Petr Hnyk, tel. 604 864 726, e-mail: prazanezamhd@gmail.com
 

 

Přidejte se a podepište petici  ZDE